Chương 05.3 – Câu Lênh Break , Continue ,Goto và Hàm Exit()

 

Câu lệnh break, continue, goto và hàm exit

            Câu lệnh break
-Câu lệnh break cho phép ra khỏi các chu trình với các toán tử for, while và switch.
-Khi có nhiều chu trình lồng nhau, câu lệnh break sẽ kết thúc câu lệnh điều    khiển đang sử dụng và ra khỏi bên trong nhất chứa nó không cần điều kiện gì.
-Mọi câu lệnh break có thể thay bằng câu lệnh goto với nhãn thích hợp.
Ví dụ: Cho phép người dùng nhập liên tục giá trị n cho đến khi nhập âm thì dừng.
#include<iostream.h>
void main()
{
int n;
while (1)
       {
             cout<<“\nNhap n: ”; cin>>n;
             if(n<0)
             break;
        }
}
 
            Câu lệnh Continue
-Continue dùng để bắt đầu một vòng mới của chu trình chứa nó
Trong while và do .. while, lệnh continue chuyển điều khiển về thực hiện ngay phần kiểm tra, còn trong vòng lặp for điều khiển được chuyển về bước khởi đầu lại (tức là bước: tính biểu thức 3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu một vòng mới của chu trình).
Chú ý: Lệnh continue chỉ áp dụng cho chu trình, không áp dụng cho switch.
Ví dụ: In ra màn hình giá trị từ 10 đến 20 trừ đi số 13 và số 17.
#include<iostream.h>
void main()
{
        for (int i=10 ; i<=20; i++)
        {
             if (i==13||i==17)
             continue;
             cout<<i<<“,”;
         }
        cout<<“Ket thuc;”;
}
            Câu lệnh Goto
-Lệnh goto cho phép nhảy vô điều kiện tới bất kỳ điểm nào trong chương trình.
Ví dụ:
#include <iostream.h>
int main ()
{
        int n=10;
        loop: ;
        cout << n << “, “;
        n–;
        if (n>0) goto loop;
        cout << “Kết thúc!”;
        return 0;
}
            Hàm Exit
Hàm exit() trong C/C++ được sử dụng để thoát khỏi chương trình. Hàm này, khi được triệu gọi sẽ ngay lập tức kết thúc chương trình và chuyển quyền điều khiển cho hệ điều hành.
              Cú pháp:   
                                 exit (int  mã_trả_về);
mã_trả_về thường là số 0. Số 0 sẽ xác định việc kết thúc chương trình một cách bình thường. Tuy nhiên có một vài trường hợp mã_trả_về là những số khác 0 để xác định một vài loại lỗi.
Advertisements
By dungkcna113 Posted in C/C++

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s